Σας ενημερώνουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) διεξάγει έρευνα στο πλαίσιο της πλατφόρμας της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για τον Τουρισμό των Νέων. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο του COVID-19 στη ζωή των νέων σε όλο τον κόσμο, στις ταξιδιωτικές τους φιλοδοξίες και στις προτεραιότητές τους για τα επόμενα χρόνια και θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Global Youth Tourism Summit (27 Ιουνίου – 3 Ιουλίου, Σορρέντο, Ιταλία).

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι νέοι (ηλικίας 10-26 ετών) να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα. Η συμπλήρωση της έρευνας διαρκεί περίπου 10 λεπτά και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/r/gyts2youthsurvey

Η προθεσμία για την παραλαβή των απαντήσεων λήγει στις 15 Απριλίου 2022. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gyts@unwto.org