• Καταθέστε την άποψη σας μέσω του φόρουμ της ιστοσελίδας μας:www. youthdialogue.gr
  • Συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητες της νεολαίας, που σας ενδιαφέρουν σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευρωπαϊκός διάλογος για την νεολαία

Image by Gerd Altmann from Pixabay