Ο 8ος κύκλος ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2020 και έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 ( διάρκειας 18 μήνων) πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία των τριών χωρών: Γερμανίας – Πορτογαλίας – Σλοβενίας.

Η  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας μέσω του  Τμήματος Εθελοντισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Δομών Νεολαίας σε συνεργασία με την Ομάδα του Εθνικού Διαλόγου συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις του 8ου κύκλου.

Οι διαβουλεύσεις του κύκλου αυτού επικεντρώθηκαν στους παρακάτω στόχους:

  • Στόχος 1: “Εξασφάλιση της επιρροής των νέων στη λήψη αποφάσεων”
  • Στόχος 2: “Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη συμμετοχή
  • Στόχος 3: “Συμμετοχή στις εκλογές και εκπροσώπηση σε εκλεγμένα όργανα
  • Στόχος 4: “Εξασφάλιση φυσικών χώρων για τη νεολαία”
  • Στόχος 5: “Εξασφάλιση ψηφιοποιημένων χώρων για τη νεολαία”
  • Στόχος 6: “Εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης για τη συμμετοχή των νέων”
  • Στόχος 7: “Παροχή φιλικών προς τους νέους, σχετικών πληροφοριών

Στην 3η διάσκεψη υπουργών Νεολαίας στο Μάριμπορ της Σλοβενίας  τον Σεπτέμβριο του 2021, διατυπώθηκαν μια σειρά από συστάσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν τυπικές απαιτήσεις εθνικών πολιτικών για τη Νεολαία, αλλά  αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα κράτη μέλη,  με βάση τους επτά στόχους του 8ου κύκλου .

Στα συμπεράσματα του 8ου κύκλου τονίστηκε  ότι ο Διάλογος θα έχει ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη μέσω επαρκούς χρηματοδότησης, καθώς και πολιτική στήριξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις συστάσεις και τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων, μπορείτε να  μεταβείτε στον ιστότοπο : https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_en.

Image by Dim Hou from Pixabay