• Το Τμήμα Εθελοντισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Δομών Νεολαίας κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Διαλόγου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος   Erasmus + για κάλυψη δράσεων του 9ου κύκλου Διαλόγου   για τη  Γενική Γραμματεία Ε. Ε. Κ.Δ. Β Μ. Ν  και  τους φορείς της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου.
  • Στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Διαλόγου Ε.Ε,  πραγματοποιήθηκε Διάσκεψη  στο Στρασβούργο της Γαλλίας  23 με 27 Ιανουαρίου 2022  (European Youth  Conference) . Στις διαβουλεύσεις  συμμετείχε  το Τμήμα  Εθελοντισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Δομών Νεολαίας και στην Άτυπη Διάσκεψη Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας με θέμα : Young Europeans as full actors in Europe: for greener and more sustainable Europe”  ο Γενικός  Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος  Βούτσινος.

 

Image Designed by rawpixel.com / Freepik