Ο 9ος  κύκλος εργασιών του EU  Youth Dialogue, με  έναρξη  τον Ιανουάριο του 2022 και λήξη 30 Ιούνιου του 2023 πραγματοποιείται υπό την Προεδρία της Γαλλίας , της Τσεχίας και της Σουηδίας και εστιάζει στις παρακάτω θεματικές προτεραιότητες :

  • Προστασία των πολιτών και των ελευθεριών
  • Προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και επενδύσεωνγια την Ευρώπη
  • Οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και πιο κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης

Στις 27 Ιανουαρίου το 2022 πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο Άτυπη Διάσκεψη Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας με θέμα : Young Europeans as full actors in Europe: for greener and more sustainable Europe”