Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας στο Στρασβούργο

Στις 27 Ιανουαρίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος, εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, συμμετείχε διά ζώσης στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας που διεξήχθη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Young Europeans as full actors in Europe: for a greener and more sustainable Europe», ο κ. Βούτσινος ανέφερε ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών είναι ουσιαστική διότι όχι μόνο τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες, αλλά συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη μιας πιο δημοκρατικής κοινωνίας. Τόνισε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και να διαφυλάξει την πολύτιμη συμβολή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, προβλέπονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου η ελληνική νεολαία να συνδιαμορφώσει το Έτος και να παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές που την αφορούν. Επιπλέον, ο κ. Βούτσινος ανέφερε ότι σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα, στοχευμένα προγράμματα τυπικής και μη τυπικής μάθησης, μετά από διαβούλευση και προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής των νέων για μια βιώσιμη Ευρώπη. Τέλος, χαιρέτισε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, το οποίο θα αποτελέσει έναυσμα για μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές για την νεολαία θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης.