Η συντήρηση και η ανάδειξη των μνημείων της πλατείας Βουνακίου της Χίου από τους καταρτιζόμενους και τις καταρτιζόμενες του τμήματος «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του Δημοσίου ΙΕΚ Χίου αναδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία των νέων για τη διατήρηση των έργων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει την καλή συνεργασία των τοπικών φορέων για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων, με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες και να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή κ. Δημητρίου Πλυτά, και με την παρουσία, κατά την έναρξη των εργασιών, της Διευθύντριας του Δημοσίου ΙΕΚ Χίου κ. Ευελίνας Αθανασοπούλου, του Δημάρχου Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη, των Αντιδημάρχων Γ. Μπελέγρη και Π. Μανδάλα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Καλογεράκη.

https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/4016_en