Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα European Youth Portal περιλαμβάνεται ο χάρτης δραστηριοτήτων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και του portal μπορούν να ενημερώνονται κατά τη διάρκεια του Έτους για όλες τις εκδηλώσεις σχετικά με τη νεολαία από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δυνατότητα να επιλέγουν φίλτρα ανά θέμα, χώρα ή ημερομηνία που τους ενδιαφέρει.

Μέσα από το πεδίο που έχει δημιουργηθεί στη European Youth Portal μπορούν όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι/ες, εφόσον γίνουν ταυτοποιημένοι χρήστες, να καταχωρίζουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις που οργανώνουν για νέους/ες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ INEΔΙΒΙΜ για τον τομέα της Νεολαίας, αντίστοιχα, επικυρώνουν τις δραστηριότητες που καταχωρίζονται, οι οποίες στη συνέχεια εμφανίζονται στον χάρτη της European Youth Portal. Παράλληλα, στο ίδιο πεδίο οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν με τους Εθνικούς συντονιστές & τα σημεία επαφής όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε πληροφορία.