Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας,

Είναι γεγονός! Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) είναι πραγματικότητα.

Την 1η Απριλίου 2021, το ΕΓΙΝ ξεκινά τις εργασίες του στη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη για την προώθηση ανταλλαγών νεολαίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Πολλοί από εσάς έχετε συνεισφέρει εδώ και πολλά χρόνια στην συνεργασία και στη φιλία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας και γι’ αυτό το σημαντικό προπαρασκευαστικό έργο είμαστε ευγνώμονες.

Τώρα ξεκινάει η δουλειά. Για να πραγματοποιήσουμε μία όσο πιο ομαλή αρχή γίνεται, σας στέλνουμε μερικές πληροφορίες, καθώς και τις οδηγίες χρηματοδότησης του ΕΓΙΝ και το προδιατυπωμένο έντυπο αίτησης χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από κοινού από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το τρέχον έτος είναι η 30η Απριλίου και η 1η Αυγούστου 2021.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4.6 των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω της αλλαγής χρηματοδότησης για τη Γερμανία μεταξύ του ειδικού προγράμματος του BMFSFJ και του ΕΓΙΝ μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι αιτήσεις για το 2022 πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Νοεμβρίου 2021.

Τυχόν υπόλοιπα χρήματα μπορούν να ζητηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το έτος 2022 έως την 1η Ιουλίου 2022.

Οι αιτήσεις για ανταλλαγές σχολείων και αθλητισμού (μέσω του αρμόδιου κεντρικού φορέα) υποβάλλονται στο γραφείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι αιτήσεις για εξωσχολικές ανταλλαγές (μέσω του αρμόδιου κεντρικού φορέα) στο γραφείο της Λειψίας.

Η χρηματοδότηση «δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας» σύμφωνα με το 1.3.3 των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων, μπορεί να ζητηθεί χωρίς τη χρήση συγκεκριμένης φόρμας με μια σύντομη περιγραφή του έργου και ένα πλάνο κόστους και χρηματοδότησης χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.

Για μεγαλύτερα ψηφιακά προγράμματα ανταλλαγής νέων, υπάρχει το 2021 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συγχρηματοδότησης από το ΕΓΙΝ στο πλαίσιο κάλυψης μέρους των κονδυλίων ενός οριοθετημένου προγράμματος με βάση το πλάνο κόστους και χρηματοδότησης.

Κάθε αρχή είναι δύσκολη, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διατηρήσουμε την ελπίδα μας και να προχωρήσουμε τη λειτουργία του Ιδρύματος στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Για ερωτήσεις και σχόλια, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αρχικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dgjw@mailbox.org και egin@mailbox.org

Πολλούς χαιρετισμούς από τη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη,

Γεράσιμος Μπέκας και Μαρία Σαρηγιαννίδου

Γενικοί Γραμματείς

Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας

ΕΓΙΝ, Αναγεννήσεως 10, 54627 Θεσσαλονίκη

DGJW, Markt 10, D-04109 Λειψία

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΓΙΝ: https://www.youthdialogue.gr/wp-content/uploads/2021/04/grammes_EGIN.pdf

Αίτηση ΕΓΙΝ: https://www.youthdialogue.gr/wp-content/uploads/2021/04/EGIN_aitisi.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freund*innen des Deutsch-Griechischen Jugendwerks,

es ist vollbracht. Das Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) ist Wirklichkeit.

Zum 1. April 2021 nimmt das DGJW in Leipzig und Thessaloniki die Arbeit auf, um Begegnungen junger Menschen zwischen Griechenland und Deutschland zu fördern.

Einige von Ihnen haben über viele Jahre dazu beigetragen, dass Partnerschaften und Freundschaften zwischen Deutschland und Griechenland möglich wurde und diese wichtige Vorarbeit sind wir dankbar.

Jetzt geht es an die Arbeit. Damit der Start möglichst reibungslos funktioniert, senden wir Ihnen hiermit einige Informationen, sowie die DGJW-Förderrichtlinien und das Antragsformular.

Wie funktioniert die Förderung?

Die Anträge werden gemeinsam von den Partnerorganisationen gestellt.

Die Antragsfristen für dieses Jahr sind der 30. April und der 1. August 2021. 

Abweichend von 4.6 der Förderrichtlinien können in der ersten Jahreshälfte 2021 aufgrund des Wechsels der Förderung zwischen dem Sonderprogramm des BMFSFJ und dem DGJW auch bereits begonnene, noch nicht abgeschlossene Projekte gefördert werden.

Die Anträge für 2022 müssen bis 1.November 2021 gestellt werden.

Restmittel können im Rahmen einer zweiten Antragsfrist für das Jahr 2022 zum 1. Juli 2022 beantragt werden.

Anträge für den Schulaustausch und Sport (über die zuständige Zentralstelle) stellen Sie im Büro Thessaloniki, Anträge für außerschulischen Austausch über die zuständigen Zentralstellen im Büro Leipzig.

Die Förderung der „Kleinaktivitäten“ nach 1.3.3 der Förderrichtlinien, auch für digitale Maßnahmen, kann formlos mit einer kurzen Beschreibung des Projekts und einem Kosten- und Finanzierungsplan ohne Antragsfristen laufend beantragt werden.

Für größere digitale Jugendaustauschprojekte besteht 2021 die Möglichkeit die Förderung im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzierung auf der Basis eines Kosten- und Finanzierungsplans zu den beiden Antragsfristen zu beantragen.

Aller Anfang ist schwer, wir werden unser Bestes geben, um in dieser Pandemie-Zeit voller Ungewissheiten, Hoffnung und Lichtblicke zu ermöglichen. Für Fragen und Rückmeldungen sind wir zunächst über dgjw@mailbox.org und egin@mailbox.org erreichbar.

Herzliche Grüße aus Thessaloniki und Leipzig,

Gerasimos Bekas und Maria Sarigiannidou

Generalsekretär*innen

Deutsch-Griechisches Jugendwerk

DGJW, Markt 10, 04109 Leipzig

ΕΓΙΝ, Anagenisseos 10, GR-54627 Thessaloniki

Richtlinien gemacht: https://www.youthdialogue.gr/wp-content/uploads/2021/04/Förderrichtlinien-DGJW.pdf

Anwendung: https://www.youthdialogue.gr/wp-content/uploads/2021/04/DGJW-Antragsformular-DE.pdf