CREDITS 

Director
Stathias Constantinos
Athanasopoulos Aggelos

Actors
Gavalla Katerina
Aggelidou Dimitra
Vairami Katerina
Gagatsios Nikos
Gondas Dimitris
Gianopoulos Dimitris
Kondo Chrisa
Laskaridou Xsenia
Milonas Alexandros
Papadakis Lee
Spanoliou Athina
Tselaridou Anatoli
Panagiota Katholiki

Head of theatrical group Fa.Ka
Gavalla Katerina

Production

#EYY2022 #EYY2022GR
#EuropeanYearOfYouth