📣  Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν δύο 2ήμερες επιμορφωτικές συναντήσεις για τον ρόλο των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στην ενδυνάμωση των νέων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον δημόσιο διάλογο που το #Ευρωπαϊκό_Έτος_Νεολαίας_2022 προσκαλεί τις τοπικές αρχές. Ειδικότερα:

  • στις 26 & 27 Μαΐου 2022, οι Δήμοι θα συζητήσουν για τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τη Νεολαία με τους:
✅ Μπάμπης Παπαϊωάννου, Εθνικό Εμπειρογνώμονα για θέματα νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού & Νεολαίας, Τμήμα Νεολαίας.
✅ Κωνσταντίνα Πισλή, Διευθύντρια του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνική Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.
✅ Έλλη Χριστούλα, Επιστημονική Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) σε θέματα ενεργού πολιτειότητας και νεολαίας.
✅ Μάκη Δρακόπουλο, Επικεφαλής Προγραμματικού Σχεδιασμού και Θεσμικών Χρηματοδοτήσεων της ActionAid Hellas.
✅ Γιούλη Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
  • στις 9 & 10 Ιουνίου 2022:
✅ εκπρόσωποι των 6 ενεργών Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας των Δήμων Βόλβης, Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καβάλας, Λαρισαίων και Παγγαίου θα συζητήσουν με στελέχη των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, και
✅ εκπρόσωπος της Unicef θα παρουσιάσει το δίκτυο «Φιλικές προς τα Παιδιά Πόλεις».