Στις 06.05.2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την έρευνα για τη νεολαία και τη δημοκρατία που διεξήχθη από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2022. Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας σε πλήρη εξέλιξη και καθώς η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης — στην οποία η νεολαία διαδραμάτισε καίριο ρόλο — ολοκληρώνεται, το Ευρωβαρόμετρο αυτό δίνει το σφυγμό της νέας γενιάς.

Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων: σήμερα, η πλειονότητα (58 %) των νέων δραστηριοποιούνται στις κοινωνίες στις οποίες ζουν και έχουν πάρει ενεργό μέρος σε μία ή περισσότερες οργανώσεις νεολαίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Πρόκειται για αύξηση 17 εκατοστιαίων μονάδων σε σχέση με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του 2019. Επιπλέον, η συνηθέστερη προσδοκία των νέων για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 είναι οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα αιτήματά τους και να ενεργήσουν σχετικά με αυτά, καθώς και να στηρίξουν την προσωπική, την κοινωνική και την επαγγελματική τους εξέλιξη (72 %).

Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο για τη νεολαία

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ενίσχυσε την πεποίθηση των νέων ότι η διατήρηση της ειρήνης, η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ΕΕ (37 %). Οι επόμενες υψηλότερες προσδοκίες είναι να αυξήσει η ΕΕ τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους (33 %), να καταπολεμήσει τη φτώχεια και τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες (32 %), να προωθήσει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή (31 %).

Οι νέοι θεωρούν ότι οι τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσει το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι η ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία (34 %), η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (34 %), αλλά και η εκπαίδευση και η κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εκπαιδευομένων (33 %).

Παρά την πανδημία, η έρευνα δείχνει αύξηση της διακρατικής κινητικότητας των νέων σε σύγκριση με το 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ισχυρή επιθυμία επανασύνδεσης των νέων πέρα από σύνορα. Περίπου τέσσερις στους δέκα νέους (39 %) έχουν πάρει μέρος σε επαγγελματική, εθελοντική, μαθησιακή ή αθλητική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ το 2019 ήταν λίγο περισσότεροι από τρεις στους δέκα (31 %). Η έλλειψη χρηματοοικονομικών μέσων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό λόγο της μη συμμετοχής σε έργα κινητικότητας, αν και το ποσοστό που αφορά τα οικονομικά εμπόδια είναι μικρότερο (36 % σε σύγκριση με 42 % το 2019).

Τέλος, τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου επιβεβαιώνουν ότι πάνω από τους μισούς νέους που απάντησαν γνωρίζουν το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο γιορτάζει την 35η επέτειό του το 2022, μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με το ποσοστό των νέων που γνωρίζουν το Erasmus+ για τους σπουδαστές να είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα (72 %) και στην Κύπρο (70 %) και μικρότερο στη Σουηδία (26 %).

Βρείτε το ενημερωτικό δελτίο για την Ελλάδα εδώ

Flash Eurobarometer 502_Youth and Democracy in the European Year of Youth_Summary