Θεσσαλονίκη, 18/02/2022

                                                                                                                       

Το Έργο Στρατηγικές και Πολιτικές Νεολαίας στην ΕΕ”- (EUSYP), χρηματοδοτούμενο από τη δράση Jean Monnet στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και εκτελούμενο από τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022, 19:00-21:00, διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) με τίτλο “Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Στρατηγικές Νεολαίας: προκλήσεις και προοπτικές”, με επίκεντρο τη μαθητιώσα νεολαία και στόχο να:

  1. ενημερώσει για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές Νεολαίας,
  2. αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νεολαία σε όλη την Ευρώπη, και να συζητήσει αν μια κοινή και συνεκτική απάντηση στις προκλήσεις αυτές είναι εφικτή από πλευράς ΕΕ,
  • λειτουργήσει ως πλατφόρμα έκφρασης της φωνής, των ανησυχιών, των προτάσεων,και των ιδεών των νέων, καθώς και ερωτήσεων και προς τις/τους προσκελημένες/ους Ομιλητές/τριες.

Προσκεκλημένοι/ες είναι ειδικοί και επαγγελματίες σε θέματα νεολαίας από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, UNESCO, Περιφερειακό Γραφείο ΟΗΕ). Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι:

  • Δημήτρης ΦΑΤΟΥΡΟΣ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Ελλάδα, Περιφερειακό Γραφείο Επικοινωνίας του ΟΗΕ (UNRIC)
  • Μαρία ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ, Ειδική σε θέματα Ανάπτυξης και Συμμετοχής της Νεολαίας, UNESCO
  • Χαράλαμπος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Γεν. Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Νεολαίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Κωνσταντίνα ΠΙΣΛΗ, Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, Γεν. Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Στέφανος ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, Συντονιστής του Έργου Jean Monnet EUSYP και Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (UNESCO YCT), φορέα υλοποίησης του Έργου Jean Monnet EUSYP.

Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης είναι τα ελληνικά. Δεν θα υπάρξουν υπηρεσίες διερμηνίας προς άλλες γλώσσες.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για ερωτήσεις και παρατηρήσεις από το κοινό, το οποίο θα μπορέσει να τις εκφράσει είτε προφορικά (αν ο χρόνος το επιτρέψει) είτε γραπτώς μέσω του ChatBox της πλατφόρμας Zoom.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης (μέσω της πλατφόρμας Zoom) είναι δωρεάν και κατόπιν εγγραφής εδώ. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι διαφορετικός από τον παραπάνω σύνδεσμο εγγραφής και θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με την οποία θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή. Στα άτομα που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης οι οποίες θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με την οποία έγινε η εγγραφή.

Το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης επισυνάπτεται εδώ. Οποιαδήποτε αλλαγή ή νέο αφορά τη διαδικτυακή την παρούσα εκδήλωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Έργου Jean Monnet EUSYP www.eusyp.eu, καθώς και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/EUSYP και τη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) contact@eusyp.eu.

Η Ομάδα Έργου Jean Monnet EUSYP