Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία (EAFA) διοργανώνει διήμερη εκδήλωση στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 με τίτλο “Μαθητεία ενηλίκων στην Ελλάδα”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (The Golden Age Hotel) στις 14 & 15 Νοεμβρίου 2022. Θα επικεντρωθεί αφενός στην παρουσίαση του εθνικού προγράμματος δραστηριοτήτων για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της μαθητείας για τους/τις νέους/νέες, και αφετέρου στο ελληνικό σύστημα μαθητείας για ενήλικες, παρουσιάζοντας τη μεταρρύθμισή του μέσα από την οπτική γωνία διαφόρων φορέων: της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των κοινωνικών εταίρων και των ΕΠΑ.Λ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εξεταστούν επίσης θέματα όπως το πώς μπορεί να γίνει η μαθητεία πιο ελκυστική για τους/τις μαθητευόμενους/ες και κυρίως για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εκδήλωση θα φέρει σε επαφή τους Έλληνες περιφερειακούς συντονιστές μαθητείας και τους υπεύθυνους μαθητείας των Διευθύνσεων ΔΕ με κοινωνικούς εταίρους, καθώς και εκπροσώπους άλλων κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για την αύξηση της ελκυστικότητας της μαθητείας.

 

Την έναρξη της διημερίδας θα χαιρετίσουν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή, καθώς επίσης την εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος.

 

#EYY2022

#EYY2022GR

#EuropeanYearOfYouth