Είστε μεταξύ 18 και 35 ετών και έχετε εμπειρία ή έντονο ενδιαφέρον για τη βιοοικονομία ή/και τομείς που σχετίζονται με τη βιοοικονομία (συστήματα τροφίμων, δασοκομία, κλιματική αλλαγή…);  Θα θέλατε να συμβάλλετε στη βιώσιμη και κυκλική μετάβαση της Ευρώπης;

Υποβάλετε αίτηση έως τις 13 Ιουνίου – 12.59 ώρα Ελλάδος (11:59μμ CET) για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Bioeconomy Youth Ambassadors για:

  • να αποτελέσετε το παράδειγμα, να ενημερώσετε και να εμπνεύσετε άλλους για τη βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία
  • να απευθυνθείτε σε κοινότητες, φοιτητές και την κοινωνία των πολιτών και να εμπλέξετε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
  • να συνεργαστείτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο της βιοοικονομίας στη ζωή όλων μας
  • να ευαισθητοποιήσετε όλους σχετικά τη βιοοικονομία ιδίως στις κοινότητες των νέων, να υποστηρίξετε τις τρέχουσες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη νεολαία και την εκπαίδευση

Ποιος είναι ο ρόλος των Πρεσβευτών;

Οι Πρεσβευτές Νεολαίας δίνουν το παράδειγμα, ενημερώνουν και εμπνέουν τις κοινότητές τους για τη βιώσιμη κυκλική βιοοικονομία και τους συναφείς με τη βιοοικονομία τομείς (π.χ. συστήματα τροφίμων, δασοκομία, γεωργία, αλιεία, τομείς που βασίζονται στη βιολογία, λύσεις που βασίζονται στη φύση, μπλε βιοοικονομία, αγροτική ανάπτυξη, υπηρεσίες οικοσυστημάτων, κλιματική αλλαγή, βιοτεχνολογία…).

Πρόκειται για αφοσιωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που επιθυμούν να προσεγγίσουν κοινότητες, φοιτητές και την κοινωνία των πολιτών και να εμπλέξουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο της βιοοικονομίας στη ζωή όλων μας.

Προσεγγίζουν τις κοινότητες των νέων και υποστηρίζουν τις τρέχουσες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη νεολαία και την εκπαίδευση.

Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί θερινή κατασκήνωση στις 25-27 Ιουλίου 2022 στις Βρυξέλλες για τους επιλεγμένους πρεσβευτές. Οι επιλεγμένοι πρεσβευτές θα δώσουν το παράδειγμα, θα ενημερώσουν και θα εμπνεύσουν τις κοινότητές τους σχετικά με τη βιώσιμη κυκλική βιοοικονομία.

Θα συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τη βιοοικονομία που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, για να μεταφέρουν τη φωνή της νεολαίας και της βιοοικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε εδώ: Γίνετε πρεσβευτής νεολαίας για τη βιοοικονομία! | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) – Become a Bioeconomy Youth Ambassador! | European Commission (europa.eu)