Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, εγκαινιάστηκε η πρώτη Πλατφόρμα Φωνητικής Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι νέοι είναι το μέλλον και οι γνώμες και οι απόψεις τους είναι αυτές που θα το διαμορφώσουν. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Πλατφόρμα “Δώσε φωνή στο όραμά σου, με στόχο να δώσει στους νέους από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο και χώρα την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους για το μέλλον της Ευρώπης και να διαμορφώσουν ένα μέλλον που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.

Πώς λειτουργεί;

Αρκεί να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να ηχογραφήσετε το φωνητικό σας μήνυμα στο οποίο θα δηλώνετε σε τι είδους Ευρώπη θέλετε να ζήσετε. Το μήνυμα μπορεί να ηχογραφηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα και θα προστεθεί στην πλατφόρμα με μια αγγλική μετάφραση σε κείμενο.

Τα μηνύματα θα διανεμηθούν σε εννέα κατηγορίες: Ευρωπαϊκές αξίες, τέχνες και πολιτισμός, ψηφιακή τεχνολογία, εκπαίδευση και μαθησιακή κινητικότητα, απασχόληση, περιβάλλον, υγεία, ευημερία και αθλητισμός, συμπερίληψη, και νεολαία και κόσμος.

Μην περιμένετε άλλο και εκφράστε το όραμά σας, θέλουμε να το ακούσουμε!

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην πύλη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας ή απευθείας μέσω αυτού του συνδέσμου.