Ο Διεθνής Οργανισμός BJCEM (Biennale des Jeunes Créateurs de l’ Europe et de la Méditerranée), ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.), διοργάνωσε εκδηλώσεις και, παράλληλα, πραγματοποίησε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, στις 16, 17 και 18 Ιουνίου 2022 στην Πρότσιντα, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ιταλίας για το 2022.

Το περιεχόμενο των συναντήσεων και των εκδηλώσεων αφορούσε στην υποστήριξη και ενθάρρυνση νέων ανερχόμενων δημιουργών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τους τομείς της σύγχρονης τέχνης. Κύριος στόχος ήταν η υποστήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων, η συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και η ενίσχυση και ανάδειξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εκπρόσωπος του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη BJCEM κα Α. Λύτσιου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας της Δ/νσης Νεολαίας, ενημέρωσε για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας θα ενταχθεί και η υλοποίηση του Έργου με τίτλο ‘’Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση: η Τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης”. Στο στάδιο ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου Έργου θα υλοποιηθεί θεματικό συνέδριο, στο οποίο θα εμπλακεί η BJCEM και μέλη αυτής. Παράλληλα, θα υπάρξουν συνεργασίες με μέλη του Διεθνούς Οργανισμού για την επιβράβευση των νέων καλλιτεχνών που θα επιλεγούν, έργα των οποίων θα αποτελέσουν επίσης μέρος της Ελληνικής συμμετοχής στην 20η Biennale Νέων Καλλιτεχνών, Ευρώπης και Μεσογείου.