Η ΕΕΤΑΑ διεξάγει Ηλεκτρονική Έρευνα  με στόχο την «Καταγραφή καλών πρακτικών Δήμων που εφαρμόζουν Ευρωπαϊκές Πολιτικές στους/στις νέους/ες πολίτες τους».

Η έρευνα  περιλαμβάνεται στον Εθνικό Σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας #ΕΥΥ2022, που υλοποιείται με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικός Συντονιστής του #ΕΥΥ2022 για την Ελλάδα.

Η διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Έρευνας έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Στόχος της ηλεκτρονικής έρευνας είναι η καταγραφή και ανάδειξη καλών πρακτικών των Ελληνικών Δήμων που εφαρμόζουν ευρωπαϊκές πολιτικές στους/στις νέους/ες πολίτες τους.

Κάθε Δήμος θα συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες: κα Α. – Ε. Κουτρουμπέλη (τηλ. 2131320631)