Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια της χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας youthdialogue.gr, βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την ιστοσελίδα youthdialogue.gr και δεν αποτελεί πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο αυτό χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε (π.χ. σε περίπτωση χρήσης της φόρμας επικοινωνίας).

Ο ιστότοπος μας παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο τρίτων στους ιστότοπούς μας, ίσως χρειαστεί να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν εκείνοι, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους για τα cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία του ιστότοπου μας είναι μια υπηρεσία ή πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ μας.

Ο ιστότοπος μας παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία σας με τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, προκειμένου να διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία σας.

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

  • ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου
  • σε ποιους δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν
  • πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε
  • για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας
  • ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά
  • σε ποιους μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες

Υπηρεσίες Analytics

Ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες Analytics τρίτων και τηρεί ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία τοπικά στον διακομιστή που φιλοξενεί τα αρχεία του ιστότοπου.

Αποθήκευση πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται σε υπολογιστή του εξωτερικού υπεργολάβου ο οποίος φιλοξενεί τα αρχεία του ιστότοπου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται ως απόρρητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Έλεγχος, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από τους υπευθύνους επεξεργασίας για τον ιστότοπο αυτό, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τον ιστότοπο, στην ακόλουθη διεύθυνση. Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα πρέπει να θέσετε με σαφήνεια το ερώτημά σας και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου/των ιστοσελίδων που αφορά.

Email: info@youthdialogue.gr