Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας υλοποιεί πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) με τίτλο «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) – Ενθαρρύνοντας τη χρήση νόμιμων πηγών περιχομένου στο διαδίκτυο» και διακριτικό τίτλο RESPECT.

Το RESPECT θέλει να ευαισθητοποιήσει τους νέους ηλικίας 15-24 ετών σχετικά με τη ζημία που προκαλείται από τη διαδικτυακή πειρατεία, να μειώσει τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου από παράνομες πηγές και να ενθαρρύνει τη χρήση νόμιμων εναλλακτικών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων με τη χρήση social media, ενημερωτικών portals, τηλεόρασης καθώς και τη διοργάνωση αγώνα ρητορικής. Για να δείτε τα βίντεο, τα άρθρα και όλο το υπόλοιπο υλικό του RESPECT βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram εδώ:

https://www.facebook.com/respectproject2021
https://www.instagram.com/respectproject_gr