Εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Μπορεί το 2022 να βρίσκεται πίσω μας, ωστόσο θα ανοίξει τον δρόμο για νέες δράσεις και πρωτοβουλίες προς όφελος των νέων.

Από την έναρξη της ιδέας, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 είχε ως στόχο να σας βάλει εσάς, τους νέους, στο επίκεντρο, να σας υποστηρίξει, να ακούσει τι έχετε να πείτε και να δράσει βάσει αυτού.

Περισσότερες από 12.800 δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας έφεραν κοντά τους νέους σε όλες τις χώρες, παρείχαν ευκαιρίες για σύνδεση, μάθηση, εθελοντισμό, για δημιουργία θετικών αλλαγών στον κόσμο, για απόλαυση της μουσικής, του πολιτισμού, της ζωής!

Συμμετείχατε; Ποια ήταν η εμπειρία και η συμμετοχή σας στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022; Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στη συνέχεια;

Πείτε το μας συμπληρώνοντας αυτή τη σύντομη έρευνα, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, έως τις 25 Μαρτίου 2023.

Σημείωση: αν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό, ο οποίος υλοποίησε δραστηριότητες για νέους, σας καλούμε να συμπληρώσετε αντ’ αυτού την έρευνα για τους ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Σύνδεσμοι:

1) Έρευνα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όσους συμμετέχουν στην ομάδα ΕΥΥ και όσους υπέβαλαν δραστηριότητες στον χάρτη ΕΥΥ:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eyy_2022_stakeholders

2) Έρευνα ανοικτή σε όλους τους νέους, η οποία δημοσιεύεται στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEYY2023

ΠΗΓΗ: European Youth Portal

#EYY2022 #EYY2022GR
#EuropeanYearOfYouth