Η νεολαία μίλησε! Μάθε τι πραγματικά θέλει. Αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συνδιαμορφωθεί μαζί με τους νέους. Ως μέρος της διαδικασίας συνδιαμόρφωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικτυακή έρευνα από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου οι νέοι να λάβουν τον λόγο, να μοιραστούν τις ιδέες τους και