Βίντεο προώθησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, με τους κύριους στόχους και τις δράσεις του Έτους.