Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022, το έργο YOUTHShare διοργανώνει μια ανοιχτή εκδήλωση και ένα μονοήμερο συνέδριο για να σηματοδοτήσει τα τέσσερα χρόνια υλοποίησής του (Ρόδος 4-5 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16.00 – 19.00 EET / 15.00 – 18.00 CET).

Τον Νοέμβριο του 2022 συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος YOUTHShare. Μετά από συνδυασμένη και εντατική έρευνα, ανάλυση και κοινωνική παρέμβαση, το έργο αναδεικνύει καλές πρακτικές σχετικά με την κατάκτηση νέας γνώσης και την υποστήριξη των νέων που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs: Not in Employment Education or Training) και προωθεί την εφαρμογή τους.

Η εκδήλωση έχει στόχο:

  • να κληθούν άλλα έργα και φορείς χάραξης πολιτικής
  • να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του έργου
  • να συζητηθούν οι επιτυχίες και οι αδυναμίες του
  • να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των επιτευγμάτων του και να εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασής τους

Στόχος του μονοήμερου Συνεδρίου είναι να τροφοδοτήσει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών και νέων ερευνητών από διαφορετικά ιδρύματα και επιστημονικές προελεύσεις που υλοποιούν έρευνες για την απασχόληση των νέων και μελετούν πολιτικές για τους νέους NEETs.

Η υβριδική εκδήλωση πραγματοποιείται online και στη Ρόδο.

Για το πρόγραμμα της διαδικτυακής εκδήλωσης, καθώς και την παρακολούθηση του live-stream, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

#EYY2022

#EYY2022GR

#EuropeanYearOfYouth

#Ευρωπαϊκό_Έτος_Νεολαίας_2022